Thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh

2009.08.06

Văn phòng đại diện của Trường Đại học Quốc lập Tsukuba tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 06/08/2009, là văn phòng đại diện thứ 3 của Trường Đại học Quốc lập Tsukuba, đặt tại Viện Sinh Học Nhiệt Đới TPHCM.